امروز : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

ارائه خدمات درمانی پیشرفته در یک محیط آرام، پویا و کارآمد مبتنی بر پایبندی به ارزش های انسانی

سرویس هاپیوندهای سایت

پیام

 

اداری

مسئول واحد: حجت نوروزی

امور اداری متشکل از واحدهای کارگزینی، تدارکات (انبار، امین اموال و کارپردازی)، دبیرخانه و بایگانی می‌باشد. امور اداری در طبقه همکف مرکز واقع شده است.

شرح وظایف:
- نظارت بر حسن اجرای کلیه امور و واحدهای تحت سرپرستی
- صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
- ارائه توصیه های ضروری برای سیستم انضباط به واحد امور اداری و منابع انسانی
- نظارت بر کلیه امور کارگزینی شامل تهیه و صدور احکام، مرخصی، ماموریت و غیره
- اداره کلی و عمومی امور پرسنلی و نظارت بر حسن اجرای آن در مرکز در چهارچوب مقررات
- نظارت بر تهیه دستورالعمل های مربوط به امور اداری
- انجام امور مربوط به بیمه بهداشت و درمان پرسنل مرکز
- شرکت در کمیته ها، کنفرانس ها و سمینارهای اداری مرتبط
- رسیدگی و صدور دستور لازم به برنامه ها و گزارش های رسیده
- امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی، ماموریت و… مربوط به کارکنان
- پیش نویس احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
- نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات بر حسب مورد
- تنظیم فهرست احتیاجات سالیانه مرکز و پیش بینی نیازهای فنی، اداری و تجهیزاتی
- انجام امور اداری، پرسنلی مرکز بر طبق قوانین و مقررات
- نظارت بر امور ارزشیابی سالانه کارکنان
- ارتباط مستمر با مراکز و مجامع دانشگاهی و تحقیقاتی به منظور ارتقاء سطح دانش پرسنل مرکز
- اجرای مصوبات انضباطی کارکنان و رسیدگی به اجرای خط مشی هایی که در آن رابطه ابلاغ گردیده است
- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
Template Design:Dima Group
084-33341036
084-33341036
info@asiamc.ir
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به مرکز پزشکی آسیا می باشد .