امروز : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

ارائه خدمات درمانی پیشرفته در یک محیط آرام، پویا و کارآمد مبتنی بر پایبندی به ارزش های انسانی

سرویس هاپیوندهای سایت

پیام

 

مالی


مسئول: محسن مرادبگی
تحصیلات: کارشناس حسابداری

شرح وظایف:
- طراحي، توسعه، استقرار و بروزآوري سيستم حسابداري و مالي مورد نياز مرکز جهت انجام امور مختلف حسابداري
- تهیه و تدوین صورت های مالی مرکز از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی، محاسباتی
- تهيه، تنظيم و صدور كليه اسناد حسابداري مورد نياز
- ورود اطلاعات اسناد مالي صادر شده به نرم افزار حسابداري
- تهيه نسخه هاي پشتيبان (Back Up) از اطلاعات نرم افزار حسابداري در دوره هاي زماني مناسب
- طراحي شيوه كدگذاري جهت حساب هاي مختلف مطابق با شرايط و نيازهاي مرکز جهت امكان تهيه انواع گزارش ها
- ثبت حساب هاي مالي در دفاتر قانوني در فواصل قانوني منطبق با گزارش خلاصه اخذ شده از سيستم مالي
- انجام كليه فعاليت هاي حسابداري مرتبط با فرايند ورود یا خروج كالا از انبار
- انجام تمهيدات لازم به منظور طبقه بندي، بايگاني و حفظ و حراست از اسناد مالي و دفاتر قانوني
- تهيه ليست هاي بيمه وماليات و ارسال آن به سازمان هاي مربوطه در موعد قانوني
- گردآوری، نگهداری، مطالعه و اجرای دقیق قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل های مالی
- مراقبت و پیگیری در وصول درآمدها و انتقال درآمدهای وصولی قابل انتقال به حساب های مربوطه
- بررسی و کنترل اسناد و مکاتبات مالی و امضای آنها
- بررسی و کنترل صورتحساب و تراز عملیات و امضای آنها
- بستن حساب ها در پايان سال مالي و تهيه صورت هاي مالي ساليانه
- كنترل و نظارت دوره اي حساب تنخواه داران
- نظارت بر نگهداری حساب اموال براساس قوانین و آئین نامه های مربوطه
- كنترل و نظارت دقيق و مؤثر بر فعاليت هاي متصديان صندوق در بخش های مرکز
- تسویه حساب بدهکاران و واریز به موقع کسورات قانونی به حساب های مربوطه
- تشکیل اسناد هزینه ها و تراز ماهیانه حساب ها و رفع نقص از اسناد و صورتحساب های واخواهی شده
- تنظیم بودجه عملیاتی به تفکیک بخش ها براساس اطلاعات موجود و برآورد مبالغ آن
- آگاه سازی مسئولین واحدها در مورد میزان پیشبرد اهداف مالی و گزارش علل فاصله از اهداف
- دریافت دستور و برنامه کار از مدیریت مرکز
- همكاري و هماهنگي با ساير واحدهاي مرکز
- انجام سایر امور مرتبط بنا به دستور مقام مافوق
Template Design:Dima Group
084-33341036
084-33341036
info@asiamc.ir
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به مرکز پزشکی آسیا می باشد .