امروز : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

ارائه خدمات درمانی پیشرفته در یک محیط آرام، پویا و کارآمد مبتنی بر پایبندی به ارزش های انسانی

سرویس هاپیوندهای سایت

پیام

 

مدیریت

مدیریت: عبدالعلی حقیاء
تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت

شرح وظایف:
- كسب خط مشي و برنامه كلي و دستورالعمل هاي اجرایی از رياست
- تدوین برنامه عملیاتی سالیانه براساس اهداف ترسیم شده مرکز
- انجام بررسي هاي لازم در زمينه عمليات و فعاليت هاي امور مالي
- مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی
- ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیت ها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی
- انجام نظارت و رسيدگي هاي لازم به امور اداري، مالي، تغذيه، تأسيسات، انبار و ساير واحدها
- نظارت بر صرف هزينه ها و درآمدها با رعايت صرفه جويي و رعايت مصالح اداري
- تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدها همراه با ارائه پیشنهادات و  راه حل مناسب جهت ارائه به ریاست
- انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخش های مختلف
- تقسیم فعالیت ها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی لازم
- ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و اجرای تشویق و تنبیه
- نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت امر
- مطالعه و بررسی در زمینه ساعت کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار براساس نوع و کمیت فعالیت
- پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر
- ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش
- مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل و بخش های تحت سرپرستی
- صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
- نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت مرکز
- هماهنگی و پیگیری جهت تقاضای اموال پلاکی، مصرفی و تعمیرات دستگاه ها و رفع نواقص ملزومات واحدهای مربوطه
- جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی مرکز از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط به پیرامون آن جهت ارائه به ریاست
- انجام سایر امور محوله براساس دستور یا تشخیص ریاست
Template Design:Dima Group
084-33341036
084-33341036
info@asiamc.ir
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به مرکز پزشکی آسیا می باشد .